دفتر روزهای سبز

این نقوش بر اساس همان توالی تاریخی که رخدادهای واقعه را به هم میپیوست، طرح‌ها و پوسترها و گرافیک‌ها و نقاشی‌ها و تصاویری که خلق میشد، گرد هم آمده است تا این توالی تاریخی؛ تغییرات ذهن، دست و هنر و اندیشه مردم در طول زمان خلق و انتشار این آثار را نشان دهد.

طرحهایی که در این دفتر به تصویر آمده، همگی با توجه به آنچه در فوق آمد تنظیم و گردآوری شده است. آینه‌ای است تاریخی از آنچه ملت آفریدند و پیش از انتخابات آغاز کردند و پیش آوردند. این نقوش بر اساس همان توالی تاریخی که رخدادهای واقعه را به هم میپیوست، طرح‌ها و پوسترها و گرافیک‌ها و نقاشی‌ها و تصاویری که خلق میشد، گرد هم آمده است تا این توالی تاریخی؛ تغییرات ذهن، دست و هنر  و اندیشه مردم در طول زمان خلق و انتشار این آثار را نشان دهد.

در مقدمه این مچموعه به نقل از میرحسین موسوی (۸ اسفند ۸۸) می‌خوانیم:
«گفته می‌شود بعد از انتخابات، نزدیک هزار کلیپ و سرود در مورد جنبش سبز یا حوادث مربوط به آن ساخته شده و تعداد زیادی کاریکاتور، پوستر و نقاشی و سایر تولیدات هنری خلق
شده است. چنین تحرکی در تاریخ فرهنگ کشور ما و شاید فرهنگهای جهانی بی نظیر است. بنده ارتباط وثیق جنبش راه سبز با گروههای مرجع را بهترین دلیل برای امید به تحقق
خواستهای جنبش در آینده کشورمان میدانم. چرا وقتی میلیونها دانشجو در سراسر کشور در پشت جنبش سبز است، به آینده امیدوار نباشیم؟»

در پایان دفتر نیز آدرس آرامگاه جمعی از شهدای سبز قید شده است.

برچسب‌ها: ، ، ، ،