مجموعۀ سخنرانی ها، گفتگوها، بیانیه‌ها، یادداشت‌ها، اطلاعیه‌ها و پیام‌های میرحسین موسوی؛ از بهمن 1387 تا اسفند 1389

چنین گفت میرحسین

کتاب شامل ۳ فصل اصلی است که مجموعه سخنرانی ها، گفتگوها، بیانیه‌ها، یادداشت‌ها، اطلاعیه‌ها و پیام‌های میرحسین موسوی را از بهمن 1387 تا اسفند 1389 دربر می‌گیرد: فصل اول: این زمان، زمانی دیگر است؛ فصل دوم: هرگز تسلیم این صحنه آرائی خطرناک نخواهم شد؛ فصل سوم: نقشۀ راه؛ منشور جنبش سبز.

تهیه و گردآوری: کانون دکتر علی شریعتی (دانشجویان ایرانی مقیم فرانسه)
با همکاری سایت خبری تحلیلی کلمه
ویراست نخست: خرداد 1931
1183 صفحه
شمارگان: ما بیشماریم

دریافت کتاب: chonin-goft-mirhossein

کتاب شامل ۳ فصل اصلی است که مجموعه سخنرانی ها، گفتگوها، بیانیه‌ها، یادداشت‌ها، اطلاعیه‌ها و پیام‌های میرحسین موسوی را از بهمن 1387 تا اسفند 1389 دربر می‌گیرد:

فصل اول: این زمان، زمانی دیگر است؛

فصل دوم: هرگز تسلیم این صحنه آرائی خطرناک نخواهم شد؛

فصل سوم: نقشۀ راه؛ منشور جنبش سبز.

در پیشگفتار کتاب می‌خوانیم:

قرار بود ما ایرانیان، در هر کجای جهان که هستیم، هسته های اجتماعی را در میان خود تقویت کنیم. قرار بود خانه هایمان را رو در روی یکدیگر بسازیم؛ به تعبیر قرآن خانه های خود را قبله قرار دهیم. به پیروی از این قرار، جمع کوچک دانشجویی را تشکیل دادیم. اولین سوالی که خودمان را با آن مواجه دیدیم این بود که ما کیستیم؟ کجا می خواهیم برویم؟ و چه باید بکنیم؟ گفتگو های مفصلی در گرفت. با افراد گوناگون گفتگو کردیم. تلا ش کردیم از تجربه های این متن ها ما به عمق تاریخ جنبش می رویم. این متنها داستان مردمی است که جنبش سبز را آفریدند. روایت ترس ها و بیم های ما. ترسیم گر خواست ها و رویاهای ما. حاوی گفتگو های ما مردم و میرحسین.
برای این که این روایت غنی و منسجم میرحسین از خواستهای یک ملت دست نخورده باقی بماند از افزودن توضیح به این مجموعه خودداری کردیم. تنها برای اینکه مجموعه کامل باشد، علاوه بر بیانیه های 11 گانه میرحسین، مجموعۀ سخنرانی ها، پیامها، اطلاعیه ها،یادداشت ها و گفتگوهای وی از بهمن 1387 تا اسفند 1389 گردآوری شده است. اصالت و دقیق بودن متن ها نیز به کمک سایت میرحسین موسوی (کلمه) مورد بررسی قرار گرفته است.
یکی از ایده های راهگشای میرحسین موسوی، پیشنهاد مطالعه کتابهایی به صورت دسته جمعی بود. در این راستا، او در یکی ا ز دیدارهای اندکی که در دوران حصر غیرقانونی با دخترانش داشت، کتاب «گزارش یک آدم ربایی» و  «وجدان بیدار» را جهت مطالعه و بویژه مطالعۀ گروهی به جامعه معرفی کرد. ایده ای راهگشا که با پیشنهادی آگاهانه بسیار موثر افتاد و هر دوی این کتاب ها در اندک زمانی در بازار کتاب نایاب گشت و نسخه های افست و اینترنتی آن بارها و بارها تجدید چاپ دست به دست بین مردم  چرخید.

مجموعۀ «چنین گفت میرحسین» هم می تواند پیشنهادی برای کتابخوانی های دسته‌جمعی در گروهایمان باشد. ما در جمع کوچک خودمان با این کار تصویری روشن تر در مقابل پرسشهای که در بالا آمد پیدا کردیم.
در پایان لازم می دانیم از همراهی صمیمانۀ سایت کلمه در تهیه و انتشار این مجموعه سپاسگزاری کنیم.
کانون دکتر علی شریعتی

خرداد ۱۳۹۱

برچسب‌ها: ، ، ،