پیغامی از مادر شهید سهراب اعرابی برای محصورین:

تا جان در بدن دارم پیمان خود را با شما نخواهم شکست

امروز خیلی دلتنگم. دلتنگ میر عزیز و بانوی سبزمان و شیخ غیور. ۲۰۰۰ روز است که این عزیزان را بدون محاکمه و دادگاهی به حصر برده‌اند. در عجبم کشوری که ادعای عدالت دارد این چه عدالتی است؟ برای ما مردم باعث شرمندگی و برای آنها در تاریخ ننگ ثبت خواهد شد. کاش پرنده‌ای سلام و پیغام مرا به آنها برساند که تا جان در بدن دارم پیمان خود را با شما نخواهم شکست. فرزندم در راه آزادی رفت جان من نیز فدای راه شما و سهراب باد. انسان یک بار بدنیا خواهد آمد چه بهتر که جان را در این راه فدا کند….

پروین فهیمی مادر شهید سهراب اعرابی در یادداشت کوتاهی برای محصورین آرزو کرده است که کاش پرنده‌ای سلام و پیغام مرا به آنها برساند که تا جان در بدن دارم پیمان خود را با شما نخواهم شکست.

به گزارش کلمه مادر این شهید جنبش سبز نوشته است:

امروز خیلی دلتنگم … دلتنگ میر عزیز و بانوی سبزمان و شیخ غیور … ۲۰۰۰ روز است که این عزیزان را بدون محاکمه و دادگاهی به حصر برده‌اند. در عجبم کشوری که ادعای عدالت دارد این چه عدالتی است؟ برای ما مردم باعث شرمندگی و برای آنها در تاریخ ننگ ثبت خواهد شد …

کاش پرنده‌ای سلام و پیغام مرا به آنها برساند که تا جان در بدن دارم پیمان خود را با شما نخواهم شکست … فرزندم در راه آزادی رفت جان من نیز فدای راه شما و سهراب باد … انسان یک بار بدنیا خواهد آمد چه بهتر که جان را در این راه فدا کند … به امید رفع حصر و آزادیتان صبورانه دعاگو خواهم بود.

برچسب‌ها: ، ، ،