منطق اقتدارگرایی انتخاباتی

شبحی در حال شکار دنیای در حال توسعه است: شبح اقتدارگرایی انتخاباتی. جنبه خوب قضیه این است که فراری دادن اشباح کاری آسان است، به خصوص برای کسانی که به مخلوقات مافوق طبیعی ترسناک باور ندارند. جنبه بد قضیه این است که شبح یک استعاره است، در حالی که اقتدارگرایی انتخاباتی یک واقعیت است. اگرچه از منظر تاریخی، استفاده اقتدارگرایانه از انتخابات پدیده جدیدی نیست، سنت مألوف دستکاری در انتخابات ها توسط نظام های اقتدارگرای معاصر به قله های جدیدی نائل شده است.

مجموعه مقالات «منطق اقتدارگرایی انتخاباتی» نوشته آندرئاس شدلر

کتاب ارزشمند اقتدارگرایی انتخاباتی که در سال 2006 منتشر شده، مجموعه مقالاتی است که به همت آندرئاس شدلر گردآوری شده است. وی استاد علوم سیاسی «مرکز آموزش و پژوهش اقتصادی» مکزیکوسیتی، پایتخت مکزیک است. دکترایش را از دانشگاه وین اخذ کرده و پژوهش های گسترده ای درباره احزاب مخالف نظام، پاسخگویی، استوارسازی و انتقال دموکراتیک، انتخابات و اقتدارگرایی انجام داده است. در حوزه روش شناسی، او بر روی تحلیل مفهومی و سنجش بیناملی کار کرده است. مقالات وی در معتبرترین نشریات علمی حوزه علوم سیاسی منتشر می شود. اهمیت مقالات کتاب اقتدارگرایی انتخاباتی در این است که این توهم که پس از فروپاشی بلوک شرق، دنیا شاهد گسترش دموکراسی هاست را به چالش می کشد.

چنانچه مشاهده خواهد شد، مفهوم اقتدارگرایی انتخاباتی به منظور توصیف و تبیین پدیده ای جدید در مباحث مربوط به نظام های سیاسی معاصر اتخاذ شده است: نظام هایی که انتخابات برگزار می کنند، اما دموکراتیک محسوب نمی شوند. شدلر در آغاز این کتاب می نویسد:

«شبحی در حال شکار دنیای در حال توسعه است: شبح اقتدارگرایی انتخاباتی. جنبه خوب قضیه این است که فراری دادن اشباح کاری آسان است، به خصوص برای کسانی که به مخلوقات مافوق طبیعی ترسناک باور ندارند. جنبه بد قضیه این است که شبح یک استعاره است، در حالی که اقتدارگرایی انتخاباتی یک واقعیت است. شمار بزرگی از نظام های سیاسی در جهان معاصر، از آذربایجان تا زیمبابوه، از روسیه تا سنگاپور، از بلاروس تا کامرون، از مصر تا مالزی، نمادهای نهادین دموکراسی، از جمله انتخابات های ادواری چندحزبی برای رئیس قوه مجریه، را بنیان نهاده اند تا واقعیت های ناگوار حکمرانی اقتدارگرایانه را پنهان و بازتولید کنند. اگرچه از منظر تاریخی، استفاده اقتدارگرایانه از انتخابات پدیده جدیدی نیست، سنت مألوف دستکاری در انتخابات ها توسط نظام های اقتدارگرای معاصر به قله های جدیدی نائل شده است.»

«حق الناس» بر آن است تا در راستای تلاش برای آگاهی بخشی در زمینه انتخابات، ترجمه برخی از مقالات این کتاب را به تدریج منتشر و در اختیار مخاطبان فارسی زبان قرار دهد.

برچسب‌ها: ، ، ، ،