رئیس‌جمهور قبلی دوباره انتخاب شد؛

پیروزی آسان در انتخابات ریاست‌جمهوری “کیپ وِرد”

فونسکا در کمپین انتخاباتی‌اش از حامیان خود خواسته بود که با رای دادن به وی به آزادی، عدالت پاسخ مثبت دهند و برای یک دوره پنج ساله دیگر وی را انتخاب کنند.

رئیس جمهوری “کیپ وِرد” کشور نمونه دموکراسی در آفریقا توانست با کسب آرای بیشتر در انتخابات سراسری، در پست ریاست جمهوری باقی بماند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، خورخه کارلوس فونسکا توانست برای بار دوم بدون مواجهه با چالش جدی در انتخابات رئیس جمهور کیپ ورد (مجمع الجزایر دماغه سبز) شود.

با توجه به کسب ۷۳ درصد از آرا توسط فونسکا، دیگر نیازی به برگزاری دور دوم انتخابات وجود ندارد.

فونسکا در کمپین انتخاباتی‌اش از حامیان خود خواسته بود که با رای دادن به وی به آزادی، عدالت پاسخ مثبت دهند و برای یک دوره پنج ساله دیگر وی را انتخاب کنند.

با این حال مشارکت در انتخابات با وجود فراخوان‌های بسیار برای حضور پررنگ مردم در انتخابات بسیار کم بود.

برچسب‌ها: ، ، ، ،