محمودی شاه نشین:

بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون شوراها

بخشی از این طرح شکلی است که مربوط به مشکلات روند برگزاری انتخاب مانند بررسی صلاحیت کاندیداها، ارتباط با وزارت کشور و برگزاری انتخابات الکترونیکی می شود.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در خصوص امکان تناقض این طرح با لایحه جامع نظام انتخابات، گفت: نظر وزارت کشور را نیز گرفته‌ایم و مفاد این طرح با لایحه جامع انتخابات تفاوتی ندارد.

به گزارش خانه ملت، محمد محمودی شاه‌نشین  با بیان اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا که یک فوریت آن در مجلس تصویب شده است در کمیسیون شوراها مورد بررسی قرار می گیرد، اظهار داشت: در کمیسیون شوراها پیشنهادات نمایندگان را در این زمینه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

نماینده مردم شهریار، ملارد و قدس در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یک بخشی از این طرح شکلی است که مربوط به مشکلات روند برگزاری انتخاب مانند بررسی صلاحیت کاندیداها، ارتباط با وزارت کشور و برگزاری انتخابات الکترونیکی می شود.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یک بخش دیگری نیز مسائل ماهوی است که مربوط به شرایط انتخاب شوندگان می شود که میزان تحصیلات  و موضوعات دیگری را نیز مورد توجه قرار می دهد.

وی افزود: این اصلاحات به این منظور انجام می شود تا شرایط برای همه یکسان نباشد و بتوان برای شهرها با جمعیت‌های مختلف، تصمیم گیری کرد.

محمودی شاه نشین با بیان اینکه برای تهیه این طرح نظرات همه نمایندگان مورد توجه قرار می گیرد، خاطرنشان کرد: پیشنهادات دیگری نیز از سوی نمایندگان مطرح می شود که در صحن مورد بررسی قرار می گیرد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در خصوص امکان تناقض این طرح با لایحه جامع نظام انتخابات، گفت: نظر وزارت کشور را نیز گرفته‌ایم و مفاد این طرح با لایحه جامع انتخابات تفاوتی ندارد.

برچسب‌ها: ، ، ،