انتخاب روسای کمیته های هفت‌گانه خانه احزاب

عبدالحسین روح‌الامینی برای کمیته آموزش و تحقیقات، سیدمحمد میرباقری برای کمیته نظارت بر انتخابات، محمد جواد حق‌شناس برای کمیته حقوقی، کمیجانی برای کمیته اطلاع‌رسانی، احمد شریف برای کمیته بین الملل، نیشابوری برای کمیته مالی و پشتیبانی و فاطمه راکعی برای کمیته بانوان انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، روسای کمیته های هفتگانه خانه احزاب برای سال دوم از ششمین دوره خانه احزاب ایران انتخاب شدند.

در جلسه دوشنبه  ۲۶ مهر، اعضای خانه احزاب، عبدالحسین روح‌الامینی برای کمیته آموزش و تحقیقات، سیدمحمد میرباقری برای کمیته نظارت بر انتخابات، محمد جواد حق‌شناس برای کمیته حقوقی، کمیجانی برای کمیته اطلاع‌رسانی، احمد شریف برای کمیته بین الملل، نیشابوری برای کمیته مالی و پشتیبانی و فاطمه راکعی برای کمیته بانوان انتخاب شدند.

برچسب‌ها: ، ،