اردوغان:

مردم ترکیه به همه پرسی تغییرات قانون اساسی رای مثبت خواهند داد

رجب طیب اردوغان گفت: مردم ترکیه راهی را که در اولین حمایت خود و در همه پرسی سال ۲۰۰۷ آغاز کرده اند، این بار نیز با تایید اصلاحات قانون اساسی ادامه خواهند داد.

رجب طیب اردوغان گفت: مردم ترکیه به همه پرسی تغییرات قانون اساسی برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی رای مثبت خواهند داد.

به گزارش ایرنا، وی روز چهارشنبه در اجتماع کدخداهای تعدادی از شهرهای مهم ترکیه در آنکارا افزود: مردم ترکیه راهی را که در اولین حمایت خود و در همه پرسی سال ۲۰۰۷ آغاز کرده اند، این بار نیز با تایید اصلاحات قانون اساسی ادامه خواهند داد.

وی بیان کرد: مردم ترکیه در سال ۲۰۰۷ ثابت کردند که در دوراهی نظام حکومتی پارلمانی و ریاستی، سیستم ریاستی را می پسندند.

در انتخابات در سال ۲۰۰۷ همچنین مردم ترکیه برای اولین بار رئیس جمهوری خود را به صورت مستقیم انتخاب کردند.

وی اضافه کرد: همه پرسی اصلاحات قانون اساسی در ماه آوریل مکمل گامی است که ما حدود ۱۰ سال پیش برداشتیم.
انتخابات سال ۲۰۰۷ ترکیه به عنوان همه پرسی مردمی تلقی شد چرا که بنا به ادعای حزب حاکم، ملت ترکیه به ثبات و استقرار، امنیت، رفاه و اقتصاد نگاه ویژه کرده و حزب موفق را در این زمینه ها برگزیدند.

اردوغان همچنین مدعی شد: معتقدم که مانند دوره گذشته که ۶۹ درصد مردم ترکیه رای موافق به همه پرسی دادند، این بار نیز این همه پرسی با نتیجه ای مشابه برگزار شود.

اردوغان همچنین اصلاحیه اخیر قانون اساسی را نیز مانند اصلاحیه قانون اساسی سال ۲۰۰۷ ناقص دانست و گفت: تهیه و تدوین قانون اساسی جدید با همکاری و همفکری ۸۰ میلیون شهروند ترکیه اقدام اصلی خواهد بود.

آخرین تغییر قانون اساسی ترکیه در سال ۲۰۰۷ بود که نظام ریاست جمهوری اولیه در آن پایه ریزی شد.
وی نظام ریاستی در حکومت داری را نظامی مبتنی بر ملت، پرچم، وطن و کشور واحد عنوان کرد و ادامه داد: مخالفان جمهوریت با ملت ترکیه و خود من که در کنار ملت هستم، رو به رو خواهند بود.

وی مدعی شد: ترکیه به سمت نظام حکومت داری مبتنی بر تفکیک قوا و دارای مرز مشخص بین قوای مجریه، مقننه و قضائیه پیش می رود.
وی همچنین اظهار کرد: بسیاری از رهبران گذشته ترکیه از جمله مرحوم تورگوت اوزال، سلیمان دمیرل و نجم الدین اربکان نیز به این نتیجه رسیده بودند که سیستم ریاستی برای ترکیه مناسب‌تر است.

برچسب‌ها: ، ،