بر اساس جدیدترین نظرسنجی؛

محبوبیت شولتز برای صدر اعظمی آلمان از مرکل پیشی گرفت

حزب سوسیال دموکرات با ۳ درصد صعود نسبت به هفته گذشته ۳۲ درصد آراء را کسب کرد که موفقیت آمیز ترین ارزیابی برای این حزب در ۱۰ سال گذشته بوده است. به این ترتیب فاصله این حزب با اتحادیه احزاب متحد مسیحی مرکل به ۱ درصد کاهش یافته است.

جدیدترین نظرسنجی نشان می‌دهد اگر شهروندان آلمانی بتوانند صدر اعظم خود را مستقیما انتخاب کنند ۴۶ درصد به شولتز و ۴۰ درصد به مرکل رای خواهند داد.

به گزارش تسنیم، بر اساس جدیدترین نظرسنجی موسسه “امنید” که به سفارش نشریه “بیلد” آلمان انجام گرفته است، حزب سوسیال دموکرات آلمان باز هم در سایه نامزدی “مارتین شولتز” برای صدر اعظمی آلمان از این حزب صعود قابل توجهی را تجربه کرد.

بر این اساس حزب سوسیال دموکرات با ۳ درصد صعود نسبت به هفته گذشته ۳۲ درصد آراء را کسب کرد که موفقیت آمیز ترین ارزیابی برای این حزب در ۱۰ سال گذشته بوده است. به این ترتیب فاصله این حزب با اتحادیه احزاب متحد مسیحی مرکل به ۱ درصد کاهش یافته است.

اتحادیه احزاب متحد مسیحی مرکل در این نظر سنجی مانند هفته گذشته ۳۳ درصد آراء شهروندان را به دست آورد.

حزب چپ ۸ درصد، لیبرال دموکرات ها ۶ درصد و حزب افراطی جایگزینی برای آلمان هم با یک درصد کاهش ۱۰ درصد آراء را کسب کرد. سبزها نیز با یک درصد کاهش ۷ درصد آراء شهروندان را به دست آوردند.

بر اساس نتایج این نظر سنجی اگر شهروندان مستقیما بتوانند صدر اعظم خود را انتخاب کنند مارتین شولتز از مرکل سبقت گرفته و در انتخاباتی مستقیم ۴۶ درصد آراء شهروندان را کسب می کند. ۴۰ درصد شهروندان نیز به آنگلا مرکل رای خواهند داد.

هفته گذشته مرکل ۴۱ درصد و شولتز ۳۸ درصد آراء شهروندان برای صدر اعظمی را کسب کرده بودند.

نظر سنجی موسسه امنید در فاصله زمانی دوم تا هشتم فوریه از بین ۱۹۹۶ شهروند آلمانی انجام گرفته است.

در سایه صعود حزب سوسیال دموکرات بعد از نامزدی شولتز برای صدر اعظمی آلمان انتقادهای زیادی از طرف سیاستمداران احزاب متحد مسیحی علیه شولتز شکل می گیرد.

اخیرا وزیر دارایی آلمان از حزب دموکرات مسیحی ، مارتین شولتز را با ترامپ مقایسه کرده و انتقاد شدیدی به سیاست هایش وارد کرده است به گونه ای که زیگمار گابریل، رئیس سابق حزب سوسیال دموکرات و وزیر امور خارجه فعلی آلمان درباره به وجود آمدن مبارزات انتخاباتی مشابه مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آلمان هشدار داده است.

برچسب‌ها: ، ،