اعتراف فرانسوا فیون

فيون که به دليل به کارگيري همسر و فرزندانش به عنوان دستياران خود در مجلس و سنا به فساد مالي متهم شده است، در جمع هواداران به اشتباهاتش اعتراف کرد.

فرانسوا فيون نامزد راستگرايان براي انتخابات آينده رياست جمهوري فرانسه که به فساد مالي متهم شده است در جمع هوادارانش در پاريس به اشتباهاتش اعتراف کرد.

به‌گزارش آریا، فيون که به دليل به کارگيري همسر و فرزندانش به عنوان دستياران خود در مجلس و سنا به فساد مالي متهم شده است، در جمع هواداران به اشتباهاتش اعتراف کرد.

وي گفت: «من بايد به شما مي گفتم که به دليل آشنايي همسرم با کار، از وي خواستم براي من کار کند. اما اين را نگفتم و مرتکب اولين اشتباهم شدم. دومين اشتباه را با ترديد در بيان اين مسئله به فرانسوي ها مرتکب شدم».

فيون در بخش ديگري از سخنان خود تصميم گيري را به راي دهندگان واگذار کرد و از آن ها خواست با توجه به ضرورت هاي ملي تصميم بگيرند. وي خاطر نشان کرد که وقتي بي گناهي اش در دادگاه محرز شود، زمان شرم کساني که وي را متهم کرده اند، فرا مي رسد.

برچسب‌ها: ، ،