زنان و شوراها

زنان همچنان که در محیط خانه با مدیریت شایسته می‌توانند آرامش، مشارکت و مدیریت اقتصادی را عهده‌دار شوند، حتما خواهند توانست شهر ما را به خانه ما تبدیل و زندگی شایسته‌اي براي هر شهروند ایرانی بسازند.

زهرا صدراعظم‌نوری-اولین شهردار زن‌ جمهوری اسلامی ایران

انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در پیش است و با این انتخابات یکی از نهادهای مؤثر برای افزایش قدرت مردم و مشارکت آنها در اداره کشور شکل خواهد گرفت.
با انتخاب شهرداران از سوی نمایندگان مردم در شوراها، گامی دیگر برای بهبود و ارتقای مدیریت شهری برداشته خواهد شد.

اداره شهرها گرچه جنسیت‌بردار نیست و آنچه برای مدیریت شهری مهم است شایستگی، اهلیت و صلاحیت‌های حرفه‌ای است، اما مطالعات و تجارب نشان داده است رویکرد زنانه به امور شهری هم اثباتا و هم نفیا می‌تواند مدیریت شهری را به دلایل زیر توسعه‌یافته و کارآمدتر كند.

١- حقوق زنان در تاریخ ایران‌زمین از هر سو مورد كم‌مهری قرار گرفته است؛ باید تأمین حقوق قانونی و عرفی آنان امری همگانی و مستمر باشد.

٢- شوراهای شهر و روستا، پارلمان‌های محلی در ایران هستند که می‌توانند با قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای آن، بخشی از نیازهای اساسی زنان را تأمین كنند.

٣- زنان نیمی از جمعیت شهری هستند؛ حضور نمایندگان زنان در ترکیب شوراهای شهر، امید به تحقق مطالبات زنان و موفقیت آنها را سرعت می‌بخشد.

٤- حضور زنان در شوراهای شهر، مشارکت زنان را در انتخابات افزایش می‌دهد و این اعتماد زمینه بهره‌مندی از توانمندی زنان را در مدیریت کشور افزایش می‌دهد.

٥- یکی از مزیت‌های کشور برخورداری از زنان تحصیل‌کرده و متخصص در زمینه‌های مختلف، ازجمله در امور مدیریت شهری است. قرار نبود زنان تحصیل‌کرده در خانه بنشینند و فقط خانه‌داری کنند. شورا‌های شهر و مدیریت شهری، زمینه مناسبی برای بهره‌مندی از توان و تخصص زنان شایسته و متخصص است.

٦- زنان برای زندگی بهتر نیازمند زیرساخت‌ها و خدمات فرهنگی، تفریحی، ورزشی و اجتماعی مناسب در محیط شهری هستند سلامت و آرامش زنان در کنار امنیت روانی از اولویت‌ها و نیازهای اساسی حقوق شهروندی است و شوراها نهاد قابل‌اتکا از حیث برنامه‌ریزی و مدیریت برای تأمین این نیازهاست.

٧- شهرهای بزرگ با چالش‌های مختلفی، از جمله آلودگی هوا، ترافیک، آسیب‌های اجتماعی، مشکل حمل‌ونقل و پسماند زباله‌ها مواجه هستند.

رویکرد زنانه و جلب مشارکت زنان و ایجاد زمینه برای مداخله مؤثر آنان، یکی از راه‌های کلیدی برای کاهش این معضلات شهری است؛ زنان همچنان که در محیط خانه با مدیریت شایسته می‌توانند آرامش، مشارکت و مدیریت اقتصادی را عهده‌دار شوند، حتما خواهند توانست شهر ما را به خانه ما تبدیل و زندگی شایسته‌اي براي هر شهروند ایرانی بسازند.

پس بايد به زنان شهر ما اعتماد و راه را برای پیشرفت و تعالی زندگی شهری هموار کرد و باید دانست که همیشه موفقیت‌های جامعه مرهون زنان بوده و خواهد بود.

روزنامه شرق

برچسب‌ها: ، ،