انتشار کتاب کندوکاوی آسیب شناسانه در نظام انتخابات

کتاب کندوکاوی آسیب شناسانه در نظام انتخابات است که امسال در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از سوی انتشارات کویر ارائه شده است.

کتاب کندوکاوی آسیب‌شناسانه در نظام انتخابات از سوی انتشارات کویر منتشر شد.

حق‌الناس- اینک که انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شورای های اسلامی شهر و روستا برگزار شده است، برای بسیاری از فعالان و شرکت کنندگان پرسش ها و ابهامات بنیادینی در رابطه با قانون انتخابات و سازوکارهای مقاطع مختلف آن مانند ثبت نام نامزدها، مراحل تأیید صلاحیت، کارزارهای تبلیغاتی و شمارش و اعلام نتایج پیش آمده است.

  • نقاط ضعف و قوت نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران کدامند؟
  • انتخابات ها در کشور ما تا چه اندازه رقابتی، منصفانه و آزاد است؟
  • آیا دوران کوتاه تبلیغات انتخاباتی در نبود احزاب سیاسی و تشکل های مردمی، مانعی برای شناخت کافی از نامزدها و برنامه های آنان برای آینده کشور نیست؟
  • آیا شورای نگهبان بلحاظ قانونی بی طرفانه عمل می کند؟
  • در صورت تخلف شورای نگهبان، چه مرجعی برای رسیدگی آن در قانون معین شده است؟

پاسخ این پرسش ها و دهها پرسش دیگر، موضوع فصول دهگانه کتاب ارزشمند کندوکاوی آسیب شناسانه در نظام انتخابات است که امسال در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از سوی انتشارات کویر ارائه شده است.

نویسنده کتاب، محمدعلی مشفق را به حق می توان یکی از برجسته ترین صاحبنظران این حوزه دانست. خواندن این کتاب مفید را به همه فعالان و بلکه همه شهروندان مشارکت جو توصیه می کنیم.

برچسب‌ها: ، ، ،