شورای نگهبان صحت انتخابات میاندوره‌ای مجلس را تایید کرد

سخنگوی وزارت کشور از وصول نامه شورای نگهبان به وزارت کشور در خصوص تایید صحت انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی در هر ۴ حوزه انتخابیه موضوع این انتخابات خبر داد.

سخنگوی وزارت کشور از تایید شورای نگهبان به وزارت کشور نسبت به صحت انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی در هر ۴ حوزه انتخابیه موضوع این انتخابات خبر داد.

به گزارش ایسنا، سلمان سامانی گفت: در نامه دبیر محترم شورای نگهبان که در آخرین ساعت دهم خرداد ماه به وزارت کشور واصل شد، در اجرای ماده ٧٣ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، صحت انتخابات اولین میاندوره‌ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخابیه اهر و هریس، اصفهان، بندرلنگه، بستک و پارسیان، و مراغه و عجب‌شیر تایید شده است.

برچسب‌ها: ، ،