فتنه در راه نیست فتنه می‌سازید، آقای اژه‌ای

محسنی اژه ای فرد سابقه دار در ساختن فاجعه است او وقتی کسی یا چیزی را متهم می کند در واقع برنامه اش را علنی می‌کند وی در تربیون وحدت شکن نماز جمعه که مکان اعلام سیاست های جناحی در حکومت ایران است امروز گفته است که تجربه می‌گوید فتنه جدید در راه است؟

حق‌الناس- در واکنش به سخنان محسنی اژه‌ای در مراسم نماز جمعه روز گذشته، تقی رحمانی، فعال سیاسی حزب ملی، مذهبی در یادداشتی نوشت:

محسنی اژه ای فرد سابقه دار در ساختن فاجعه است او وقتی کسی یا چیزی را متهم می کند در واقع برنامه اش را علنی می‌کند وی در تربیون وحدت شکن نماز جمعه که مکان اعلام سیاست های جناحی در حکومت ایران است امروز گفته است که تجربه می‌گوید فتنه جدید در راه است؟ متهمان هم معلوم هستند امریکا که البته همیشه است اما متهم بعدی ایرانی است هر منتقد روشنفکر و سیاسی غیر خودی تا تا مقام دوم کشور را شامل می‌شود مانند بنی صدر، موسوی و کروبی و امروز روحانی.

در این مورد سه تجربه وجود دارد که مقام اول اجرائی کشور را هدف قرار داده اند فتنه ساخته اند بعد فتنه گر را دیگری قلمداد کرده اند .

۱- ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ جبهه ملی اعلام راه پیمائی در اعتراض بعه لایحه قصاص کرده است. از آنجا که قرار بود که بنی صدر حذف شود . به گفته بهزاد نبوی : به رهبر انقلاب متوسل شدیم که با سخنرانی وی نیرو بسیج کنیم تا مبادا با حضور بنی صدر در این مراسم بسیجی علیه جناح ما انجام شود.

۲- تازه حضور بنی صدر در این مراسم قطعی نبوده است. آن راه پیبمائی هم گر با مدیریت جبهه ملی انجام می شد به خاطر ویژگی جبهه ملی اتفاق نا هنجار و حتی نظم شکن رخ نمی داد.

۳- اما با مواجه فتنه گرایانه با راه پیمائی مزبور که به بهانه فتنه انجام شد فاجعه ۲۵ خرداد رخ داد. امروز اقای بهزادی نبوی می گوید که قصد ما جبهه ملی نبود بلکه کنترل مجاهدین و بنی صدر بود.
آن سخنرانی رهبر انقلاب عواقب تلخ دیگری هم داشت از جمله ملی گرائی و ایران خواهی هم جرم شد که صدمات آن هنوز هم بر پیکر ایران وجود دارد.

۴- سال ۱۳۸۸ یدالله جوانی در روز نامه صبح صادق در پنجشنبه روز انتخابات می نویسد که رنگ سبز رنگ انقلاب مخملی است و سپاه مقابل این رنگ می ایستد رنگ سبز رنگ انتخاباتی میر حسین موسوی است. اعتراض مردم تحمل نمی شود و سرکوب سال ۱۳۸۸ به نام فتنه انجام می شود اما چه کسی فتنه کرد؟

۵- سال ۱۳۹۶ انتخابات را جناح اصول گرا باخته است مدام به روحانی فشار می آورد افکار عمومی جامعه را تهدید می کند تربیون نماز جمعه میدان جنگ علیه روحانی کرده است.امروز باز اعلام فتنه می شود آن هم از طرفی کسی که در تمام سرکوب های ریز و درست نقش داشته است. می شود گفت که آقایان قصد فتنه بر علیه رای مردم را دارند این فتنه را باید خنثی کرد. داستان همان کهنه است یعنی : کی بود کی بود من نبودم. اما خودشان هستند . به نظر می رسد زمانه دیگرشده است می شود فتنه گر را شناخت و کنترل کرد لااقل می شود امتحان کرد فتنه را به خودشان باز گردانند.

به‌گزارش حق‌الناس، آریا آرام‌نژاد، هنرمند سبز، در صفحه ایسنتاگرام خود در پاسخ به اژه‌ای نوشت:

«با سخنان امروز آقای محسنی اژه ای موافقم، بنظرم فتنه بزرگی در راه است…!
این فتنه یک روز می تواند با زیر پا گذاشتن رای مردم، یک روز با به خشونت کشیدن اعتراض مسالمت آمیز آنان، یک روز با پاره کردن عکس امام مقابل دوربین صدا و سیما، یک روز با توهین علنی به منتخب ملت و یک روز با… شکل بگیرد.»

کلمه

برچسب‌ها: ، ، ،