اطلس دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران

توزیع جغرافیاییِ اقبال هر کاندیدا در نقاط مختلف کشور و میزان همبستگی رأی با مشارکت سیاسی و برخی متغیرهای جمعیت‌شناختی دیگر به‌شکل مدون و آماری ارائه شده است.

در جریان هر انتخابات یکی از سوالات پیش روی تحلیل‌گران این است که سبد رأی هر کاندیدا را در واقع چه کسانی تشکیل داده‌اند. به بیان دیگر هر یک از کاندیداها در کمپین انتخاباتی خود، در کدام اقشار موفق‌تر عمل کرده است؟

اطلس انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۹۶ علاوه بر این که توزیع جغرافیاییِ اقبال هر کاندیدا را با رنگ‌آمیزی متناسب با شدت و ضعف رأی در نقاط مختلف کشور در قالب تعداد و درصد آرای کاندیدا در سطح استان و شهرستان در اختیار شما قرار می‌دهد، ‌نگاهی به همبستگی رأی با مشارکت سیاسی و برخی متغیرهای دموگرافیک (جمعیت‌شناختی) دیگر در مناطق مختلف کشور دارد. متغیرهایی که همبستگی آن‌ها در هر شهرستان با درصد رای کاندیداها و همین‌طور درصد مشارکت سیاسی و تغییرات آن از سال ۹۲ به ۹۶ مورد مطالعه قرار گرفته عبارت‌است از :

جمعیت، درصد جمعیت ساکن شهر، بعد خانوار، درصد مشارکت در انتخابات ۹۶، تفاوت مشارکت از سال ۹۲ به ۹۶ و تفاوت درصد رای روحانی از ۹۲ به ۹۶٫

از جمله نکاتی که می‌توان از صفحه‌ی پیش رو استخراج کرد عبارت است از:

  • ریاست‌جمهوری دوازدهم با دست کم ۴۵ سفر انتخاباتی تنها توسط دو کاندیدای نخست در کمتر از بیست و پنج روز یکی از رقابتی‌ترین انتخابات‌های تاریخ ایران بوده است.
  • درصد مشارکت در انتخابات در بیش از ۸۰% از شهرستان‌های کشور نسبت به دوره گذشته افزایش داشته است.
  • درصد مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ در شهرهای کوچک‌تر نسبت به شهرهای بزرگ‌تر به طور متوسط بیشتر بوده است.
  • در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۶ انتخاب‌هایی از جنس “فقط این یا فقط آن” در سطح شهرستان، در شهرستان‌های دارای جمعیت شهرنشین بیشتر یا شهرستان‌های پرجمعیت‌تر (این دو متغیر همبستگی بالایی با یکدیگر دارند) کمتر بوده است، نگاه کنید به پراکندگی کاهندۀ درصد رأی کاندیدا روی درصد جمعیت شهرنشین یا جمعیت شهرستان.

برای مشاهده توزیع آرای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در سال ۹۲ به مراجعه کنید.

برچسب‌ها: ، ، ،