حزب کارگر به دنبال تغییر نظام سیاسی استرالیا

حزب مخالف کارگر در استرالیا متعهد به برگزاری یک رفراندوم در خصوص این مسئله که این کشور به یک جمهوری تبدیل شود، شده است. این اتفاق در صورتی رخ می دهد که آن ها بتوانند در انتخابات بعدی پیروز شوند.

رئیس حزب کارگر استرالیا اعلام کرد که این حزب به دنبال برگزاری رفراندوم جهت تغییر نظام این کشور به جمهوری شدن است.

به گزارش مهر، حزب مخالف کارگر در استرالیا متعهد به برگزاری یک رفراندوم در خصوص این مسئله که این کشور به یک جمهوری تبدیل شود، شده است. این اتفاق در صورتی رخ می دهد که آن ها بتوانند در انتخابات بعدی پیروز شوند.

«بیل شرتن» رهبر این حزب با اشاره به جمله نخست وزیر استرالیا پیش از دیدار با ملکه مبنی بر این که به شدت الیزابتی هستم، گفت: این اقدام از میزان احترام ما به ملکه به خاطر خدماتش به ما، نمی کاهد، اما ما الیزابتی نیستیم و استرالیایی هستیم.

آخرین رفراندوم در استرالیا مربوط به سال ۱۹۹۹ است.

استرالیا یک کشور سلطنتی فدرال است و در راس آن ملکه قرار دارد.

وی افزود که رفراندوم در اولین دوره دولت کارگری برگزار خواهد شد.

دولت کنونی استرالیا در انتخابات فدرالی سال ۲۰۱۶ بر سر کار آمد.

برچسب‌ها: ، ،