نوه پادشاه لیبی خواستار تصدی ریاست دولت انتقالی این کشور شد

محمد السنوسی نوه ادریس السنوسی : بهترین راه حل برای حل سریع بحران لیبی، بازگشت به قانون اساسی ۱۹۵۱ است زیرا تنها سند حقوقی و قانونی کشور است.

محمد السنوسی، آخرین نوه ادریس السنوسی پادشاه وقت لیبی در سال‌های ۱۹۵۱-۱۹۶۱ خود را برای تصدی ریاست مرحله انتقالی این کشور مطرح کرد.

او خواستار اجرا شدن مجدد قانون اساسی مصوب سال ۱۹۵۱ همزمان با استقلال لیبی از ایتالیا به عنوان تنها قانون اساسی مشروع این کشور شد.

محمد السنوسی نوه ادریس السنوسی امروز پنجشنبه در نشستی خبری که در پایتخت تونس برگزار شد، اعلام کرد که «بهترین راه حل برای حل سریع بحران لیبی، بازگشت به قانون اساسی ۱۹۵۱ است زیرا تنها سند حقوقی و قانونی کشور است».

به گزارش روسیا الیوم، محمد السنوسی گفت: مکانیزم اجرایی شدن این راه حل پیشنهادی باید زیر نظر یک شخصیت ملی توافقی باشد که دارای ابعاد اجتماعی، تاریخی و سیاسی است و نقشی در درگیری کنونی کشور ندارد و لذا خودم را برای ایفای این نقش در مرحله انتقالی معرفی می‌کنم.

آخرین نوه پادشاه وقت لیبی افزود: از طریق این طرح پیشنهادی برای بازسازی نظام پادشاهی کشور تلاش نمی کنم و خود را پادشاه جدید منصوب نمی کنم، زیرا مردم لیبی در انتخاب رئیس جمهور کشورشان آزاد هستند. برگزاری انتخابات در لیبی در سال آینده با توجه به اوضاع امنیتی کشور بعید است.

ملک محمد ادریس السنوسی اولین و تنها پادشاه لیبی بود که از سال ۱۹۵۱ تا ۱۹۶۱ میلادی سلطنت کرد و پس آن کودتایی به وسیله چندی از فرماندهان نظامی با رهبری معمر قذافی صورت گرفت که نتیجه آن حذف حکومت پادشاهی و روی کار آمدن جمهوری و ریاست معمر قذافی دیکتاتور معدوم لیبی بود.

برچسب‌ها: ، ،