نظر دو فقیه معاصر درباره جایگاه انتخابات

 پاسخ به این سؤال که «آیا در نظام اسلامی، انتخابات ممکن است؟» را با یک مقدمه دربارۀ پیشینۀ این موضوع در مشروطیت و پاسخ‌های متفاوت به این سؤال آغاز کردیم. در ادامه به دورۀ جمهوری اسلامی می‌رسیم و ابتدا مبانی و آراء دو تن از صاحب‌نظران را مطرح نموده و سپس به نظرات آیت‌الله «محمدتقی مصباح یزدی»، خواهیم پرداخت. انتخاب این متفکران از آن روست که اندیشه‌های آنان در سی‌سال اخیر، به لحاظ علمی و عملی، نقشی اساسی در کشور داشته است.

۲۳ تیر ۱۳۹۵

آیا در نظام اسلامی انتخابات واقعی ممکن است؟

اینک در بسیاری از کشورهایی که در آنها استبداد و دیکتاتوری حاکمیت دارد، این نمایش در حال اجراست. همچنین در بسیاری از کشورها؛ هر چند انتخابات جنبۀ نمایشی و فرمایشی ندارد، ولی چنان هدایت شده و کنترل شده برگزار می‌شود که نمایندگان مجلس، به دلیل آنکه منتخبان «اقلیتند»، نمی‌توان ترکیب آنان را با گرایشاتی که در متن جامعه وجود دارد و از سوی غالب مردم حمایت می‌شود، منطبق و مطابق دانست.

۳۰ بهمن ۱۳۹۴
سرباز راستین ولایت گفت

آیت‌الله مصباح یزدی و توجیه مجلس شورا

۳۰ بهمن ۱۳۹۴
  • صفحه 3 از 3123