گزارش جامع اسناد تقلب در انتخابات ۸۸ از سوی نزدیکان موسوی و کروبی

گروه دیده بانان سبز انتخابات، ده روز پس از سخنان رهبر ایران مبنی بر اینکه “انتخابات تمام شده است و معترضان نتوانسته اند دلیلی برای انجام تقلب در ایران ارائه دهند”، بیش از سیصد و هفتاد صفحه از مستندات خود را در اثبات تقلب و تخلف های گسترده در انتخابات دهم ریاست جمهوری منتشر کردند.

۱۶ مرداد ۱۳۹۵

صورتجلسه شورای راهبردی ستاد میرحسین موسوی مورخ ۱۵ مهر ۱۳۸۸

… گفتم بارزترین آن، اظهار حمایت از آقای احمدی نژاد در طی انتخابات از سوی شش نفر از اعضای شورای نگهبان است که مخالف قانون انتخابات است. ایشان گفت این چه حرفی است؟ بالاخره هر کس نظری دارد و اعضای شورای نگهبان هم می توانند درباره کاندیدای مورد نظرشان صحبت کنند. گفتم به عنوان شخصیت حقوقی نمی توانند و باید رأیشان مخفی بماند…

۱۵ مرداد ۱۳۹۵

صورتجلسه شورای عالی راهبردی ستاد میرحسین موسوی مورخ ۲۷ خرداد ۱۳۸۸

جلسه بی نظیری است. رفقای دیروز و رقبای امروز! همگی جمع شده ایم. ما اکثر آقایان را سال هاست می شناسیم.(وقتی نگاه ایشان به جمع احمدی نژاد رسید کوتاه بود چون این سخن درباره آنها مصداق نداشت.) شنیده شده که برخی کاندیداها نسبت به انتخابات ایرادهایی دارند. من امروز اُذُن (گوش شنوا) هستم و می خواهم گوش بدهم.

۱۵ مرداد ۱۳۹۵
مجموعۀ سخنرانی ها، گفتگوها، بیانیه‌ها، یادداشت‌ها، اطلاعیه‌ها و پیام‌های میرحسین موسوی؛ از بهمن 1387 تا اسفند 1389

چنین گفت میرحسین

کتاب شامل ۳ فصل اصلی است که مجموعه سخنرانی ها، گفتگوها، بیانیه‌ها، یادداشت‌ها، اطلاعیه‌ها و پیام‌های میرحسین موسوی را از بهمن 1387 تا اسفند 1389 دربر می‌گیرد: فصل اول: این زمان، زمانی دیگر است؛ فصل دوم: هرگز تسلیم این صحنه آرائی خطرناک نخواهم شد؛ فصل سوم: نقشۀ راه؛ منشور جنبش سبز.

۱۵ مرداد ۱۳۹۵

دفتر روزهای سبز

این نقوش بر اساس همان توالی تاریخی که رخدادهای واقعه را به هم میپیوست، طرح‌ها و پوسترها و گرافیک‌ها و نقاشی‌ها و تصاویری که خلق میشد، گرد هم آمده است تا این توالی تاریخی؛ تغییرات ذهن، دست و هنر و اندیشه مردم در طول زمان خلق و انتشار این آثار را نشان دهد.

۱۵ مرداد ۱۳۹۵
برنامه کامل دولت امید به قلم میرحسین موسوی

برنامه میرحسین موسوی در دولت امید

از دیدگاه برنامه اقتصادی میرحسین موسوی، اصل اول و کلید حل مشکلات اقتصادی ایران اصلاح قوه مجریه و بازتعریف دولت است.اصول دوم ارتقای جایگاه بخش خصوصی در نظام تصمیم‌گیری و اصل سوم تقویت بنیادهای اخلاقی و حفظ تعادل‌های اجتماعی است.

۱۴ مرداد ۱۳۹۵
گزارش مستدل و مستند تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸

گزارش تفصیلی کمیته صیانت از آرای مهندس میر حسین موسوی

اکنون در زمانه‌ای که پس از ۷ سال زبان استبداد به دروغ‌پردازی و فتنه‌خوانی واخواهی حقیقت دراز است و بدتر از آن بسیاری از مدعیان جنبش سبز از روی مصلحت‌اندیشی منفعت‌‌جویانه پرده فراموشی به روی چشمانشان کشیده‌اند، خواندن این گزارش شاید برای آنان که هنوز تردید دارند مفید باشد.

۱۴ مرداد ۱۳۹۵