آشنایی با مفاهیم انتخاباتی

انتخابات غیرآزاد

انتخابات دموکراتیک آزاد مرکب است از آزادی رأی دهنده، رقابت چند حزبی و نتایجی که بر سیاست های حکومت به شیوه ای نسبتا مثبت و منسجم تأثیر می گذارد. برعکس، در انتخابات غیردموکراتیک و کنترل شده چنان به روش های متنوع در این سه عنصر دستکاری می کنند که موجب پریشانی و خلط گونه شناسانه می شود.

۶ آبان ۱۳۹۵
دانشنامه انتخاباتی

مفهوم انتخابات سراسری

انتخابات سراسری ویژگی مشترک انتخابات ملی، ایالتی و سراسری ایالات متحده است. در انتخابات الکترال کالج ایالات متحده نیز عملا در اکثر ایالات انتخابات سراسری است، چرا که لیستی که اکثریت نسبی آراء را کسب کند همه کرسی را در گروه نمایندگان آن ایالت به دست می آورد.

۱۲ مهر ۱۳۹۵
دانشنامه انتخاباتی

انتخابات آزاد و عادلانه

نگرش عمومی رای دهندگان در قبال فرایند انتخابات و شاید حتی نگرش سیاستمداران، تا حد زیادی تحت تاثیر وقایع پیش از روز انتخابات شکل می گیرد. اگر رای دهندگان آزاد نباشند آنگونه که مایلند تجمع کنند و یا اگر احزاب و نامزدها برای ثبت نام در انتخابات با مشکلات بوروکراتیک مواجه باشند، همه نشانه های نامطلوبی در مورد کیفیت انتخابات خواهند بود.

۲ مهر ۱۳۹۵
خجسته مطرح کرد:

احتمال برگزاری ۴ انتخابات کشور بطور همزمان/ فضای انتخاباتی کارهای مردم را مغفول باقی می‌گذارد

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از مهرماه مراحل انتخابات شروع می‌شود ضمن اینکه سال گذشه نیز انتخابات مجلس را داشتیم، ادامه داد: تجمیع انتخابات سبب می‌شود که هر ۲ سال یکبار شاهد انتخابات باشیم و غالب کارها به سمت اجرائی برود و کشور از حالت سیاسی و فضای انتخاباتی دور بماند.

۲۸ شهریور ۱۳۹۵

منطق اقتدارگرایی انتخاباتی

شبحی در حال شکار دنیای در حال توسعه است: شبح اقتدارگرایی انتخاباتی. جنبه خوب قضیه این است که فراری دادن اشباح کاری آسان است، به خصوص برای کسانی که به مخلوقات مافوق طبیعی ترسناک باور ندارند. جنبه بد قضیه این است که شبح یک استعاره است، در حالی که اقتدارگرایی انتخاباتی یک واقعیت است. اگرچه از منظر تاریخی، استفاده اقتدارگرایانه از انتخابات پدیده جدیدی نیست، سنت مألوف دستکاری در انتخابات ها توسط نظام های اقتدارگرای معاصر به قله های جدیدی نائل شده است.

۱۱ شهریور ۱۳۹۵
کتاب‌شناسی انتخابات

راهنمای کاربردی پیروزی در انتخابات (خودآموز برنامه ریزی ستادهای انتخاباتی)

“یک برنامه انتخاباتی مکتوب ضرورت انتخابات است. این برنامه مانند نقشه ساختمان ، شرایط کلی فضای سیاسی و استراتژی ها و منابع مورد نیاز را تا روز انتخابات مشخص می سازد. از این برنامه باید همانند یک نقشه ساخت به عنوان راهنما و مرجع استفاده شود، نه تنها در هنگام سردرگمی و مشکلات به آن مراجعه گردد. مسلماً می شود بدون برنامه حرکت کرد ولی در این راه اشتباهات زیادی مرتکب خواهید شد و پول، زمان و انرژی زیادی تلف شده و احتمالاً در آخر نیز از نتیجه کار راضی نخواهید بود.”

۱ شهریور ۱۳۹۵

Predicting Presidential Elections

۱۶ مرداد ۱۳۹۵

Building Democracy In Georgia

۱۶ مرداد ۱۳۹۵