پیامد حذف مینو خالقى: اعتراض هاشم‌زایی به اعتبارنامه منتخب اصفهان

اعتراض این نمایندگان به اعتبارنامه حسن کامران منتخب اصفهان در شعبه ۲ بررسی اعتبارنامه نمایندگان به ریاست کاظم جلالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

۲۳ خرداد ۱۳۹۶

دعوت از شهروندان متعهد

حضور فعال ناظران مردمی باعث شد دست اندرکاران برگزاری انتخابات سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴، دامنه بروز این گونه دخالت‌های غیرقانونی و غیراخلاقی را بسیار محدود کنند و درنتیجه، شاهد برگزاری انتخابات‌هایی به‌نسبت سالم‌تر باشیم.

۱۲ مرداد ۱۳۹۵