احزاب سیاسی و نقش آن در توسعه سیاسی ایران: مطالعه موردی انتخابات

اگر ساختار بیمارگونه احزاب سیاسی بهبود یابد، آسیبها و موانع بر طرف گردد احزاب سیاسی با گرم نمودن فضای انتخابات از طریق تبلیغات، مناظره، گفتگو و به بحث کشیدن مسائل مهم و مشکلات جدی و ارائه راهکار ها، شهروندان بی تفاوت را تبدیل به شهروندانی مسئول و متحرک نموده باعث مشارکت بیشتر مردم در انتخابات شده و یکی از زمینه های تحقق توسعه سیاسی را فراهم می نمایند.

۲۲ دی ۱۳۹۶

انتخابات؛ احزاب و نخبگان در حاشیه، هنرمندان در متن

نقش آفرینی هنرمندان در عرصه انتخابات ۹۶، بسیار گسترده و پررنگ بود. این نقش آفرینی چشمگیر اگرچه نشان از مسوولیت پذیری هنرمندان در قبال رویدادهای سیاسی و اجتماعی کشور داشت اما این سوال را ایجاد کرد که در میان این همه هیاهوهای انتخاباتی و حضور پررنگ کنشگران غیرسیاسی در امر انتخابات، چرا صدای احزاب، نهادهای سیاسی و مدنی و نخبگان کمتر به گوش می رسد.

۲۲ خرداد ۱۳۹۶
هاشمی در دیدار با احزاب اصلاح‌طلب:

اهمیت انتخابات به فعالیت احزاب و حضور مردم بستگی دارد

در شرایطی که احزاب قوی نداریم، حزب‌های موجود باید مانند یک جبهه، در خانه احزاب با هم باشند و از بحث‌های تفرقه‌انگیز بپرهیزند که برای کشور مضر است.

۵ مهر ۱۳۹۵
ابوالقاسم رئوفیان؛

جایگاه احزاب در قانون جامع انتخابات کجاست؟

احزاب و تشکل های سیاسی باید نهادینه شوند برای آنکه بتوانند در درون جامعه یک کانال کشی به معنای واقعی کلمه و برای گسترش فکر صحیح بوجود بیاورند چه فکر سیاسی باشد چه فکر عقیدتی و مذهبی. لذا قانون انتخابات باید با محوریت فعالیت احزاب به طور رسمی در عرصه انتخابات تدوین شود.

۳۰ شهریور ۱۳۹۵