مشاور ارشد میرحسین: هسته سخت اقتدارگرایان هم فهمیده که ادامه حصر هیچ اثر مثبتی برایشان ندارد

هنوز تغییر چندانی در وضعیت میرحسین موسوی و زهرا رهنورد رخ نداده است و کسی از اهالی سیاست با آنان ملاقات نکرده است.

۱۹ آذر ۱۳۹۶

مشاور میرحسین موسوی: اینکه تصمیم نهایی درباره حصر با رهبر است، منافاتی با وظایف رییس‌جمهور ندارد

به نظر می‌رسد رییس جمهور در وهله اول موظف است موضع مشخص، صریح، روشن و قاطع در این زمینه اتخاذ کند و آن را به اطلاع همگان برساند.

۲۱ شهریور ۱۳۹۶
مشاور میرحسین موسوی:

با حصر و حبس، به نام مصلحت، قانون را ابزار خشونت می‌کنند

یلی راحت است که به نام مصلحت، ظلم و بی‌عدالتی را توجیه کنیم. در دنیای مدرن مصلحت از طریق عقل جمعی و طی فرایندهای دموکراتیک و معمولا هم در قالب‌های قانونی تبیین و مشخص می‌شود تا همه قانع شوند که یک فرد یا یک گروه منافع خودشان را به عنوان مصلحت توجیه نمی‌کنند. افراد را در تعارض با قانون، زندان و حبس و حصر می‌کنند و مطبوعات را که وسیله‌ای هستند برای شفاف‌سازی و مانع فساد، محدود می کنند.

۲۰ آبان ۱۳۹۵

انتقاد مشاور میرحسین موسوی از بی‌توجهی مسوولین نسبت به تداوم حصر ظالمانه

نباید دولت و آقای روحانی و همه آنان که در منصب‌های دولتی هستند فراموش کنند که آنچه را که امروز دارند مدیون فداکاری افرادی هستند که در سال ۸۸ و بعد از آن مقاومت کردند. متحمل رنج و زندان شدند، شهید شدند و همچنین رهبران جنبش سبز. باید توجه داشت اگر آن مقاومت‌ها نبود، حاکمیت به هیچ رییس‌جمهور یا دولتی غیر از یک رئیس دولت اقتدارگرا که کاملاً با حکومت همسو بود، رضایت نمی‌داد.

۲۷ مهر ۱۳۹۵
مشاور میرحسین:‌

رفع حصر نه تنها تنش ایجاد نمی‌کند بلکه موجب تقویت همبستگی و تحکیم نظام می‌شود

آقای خامنه‌ای حذف رهبران جنبش سبز از عرصه عمومی و سیاسی ایران ناممکن است. به‌جای تخریب آنها که بعد از پنج سال بی‌اثر گردیده، دستور به رفع حصر دهید و حضور محترمانه آنان در عرصه عمومی و سیاسی را تحمل کنید و مطمئن باشید نه تنها تنش سیاسی و اجتماعی ایجاد نخواهد شد بلکه این امر قطعا موجب نشاط ملی، تقویت همبستگی و اقتدار ملی و تحکیم نظام در عرصه داخلی و بین‌المللی خواهد شد.

۸ شهریور ۱۳۹۵