آخرین تحولات انتخابات عراق؛ تنش و آرامش در اردوگاه های سیاسی

به نظر می رسد بعد از مشخص شدن صف بندی های هر گروه، از حیث سیاسی از آرامش نسبی سیاسی برخوردار شده اند و در طول روزهای گذشته تبادل اتهامات و اظهارات تند علیه همدیگر یا انشقاق در ائتلاف های موجود به چشم نخورده است.

۱۲ بهمن ۱۳۹۶