درخواست احزاب افغانستان برای تعدیل در قانون انتخابات

احزاب «جمعیت اسلامی»، «حزب اسلامی» ارغندیوال، «جنبش ملی اسلامی»، «وحدت اسلامی»، «افغان ملت»، «اقتدار ملی»، «محور مردم» و «وحدت اسلامی مردم» افغانستان تاکید کردند نقش و سهم احزاب سیاسی در انتخابات پارلمانی افغانستان باید در نظر گرفته شود.

۱۳ بهمن ۱۳۹۶