رئیس جمهور مجارستان انتخابات پارلمانی را برای ماه آوریل اعلام کرد

۱۷ فوریه ( ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۶) تبلیغات انتخاباتی رسما شروع می شود و ۷٫۹ میلیون واجد شرایط رای دادن برای انتخاب ۱۹۹ نماینده جدید مجلس تصمیم می گیرند.

۲۱ دی ۱۳۹۶