خشت کج استراتژی انتخاباتی

رأی شهروندان ایرانی سال هاست که به جای ایجابی بودن، سلبی بوده است. نتیجه این که رأی من شهروند نه به برنامه و هویت سیاسی معین، که به شعارها و وعده های انتخاباتی است که به ناگهان و بدون پیشینه روشنی، در کارزارهای تبلیغاتی نامزدها (آن هم در عرض مدت یک ماه) ارائه شده است. پیامد منطقی این شیوه غیراصولی و به لحاظ توسعه سیاسی عقب افتاده شرکت در انتخابات، غیرپاسخگو بودن فرد یا افراد منتخب به انتخاب کنندگان شان است.

۷ آبان ۱۳۹۶
سخنگوی وزارت کشور:

تبلیغات انتخاباتی زودهنگام خلاف نصّ صریح قانون است

سخنگوی وزارت کشور گفت: هرچه به زمان انتخابات ۹۶ نزدیک‌تر می‌شویم، تعداد و شدت رفتارهای خلاف حق و انصاف و توهین‌ها به رییس‌ جمهور و دولت افزایش می‌یابد. وی تاکید کرد چارچوب فعالیت‌های انتخاباتی افراد را قانون تعیین می‌کند و انجام تبلیغات یا شبه تبلیغات انتخاباتی زودهنگام خلاف نصّ صریح قانون است.

۲۴ مرداد ۱۳۹۵

اولین رئیس جمهور: پنج گفتگو درباره اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران

ماه 1358 مردم ایران به پای صندوق های رای رفتند، تا اولین رئیس جمهور کشور را انتخاب کنند. اهمیت این حادثه از آنجا ناشی می شد که در فردای فروپاشی دیرپاترین نظام سلطنتی جهان به وقوع می پیوست. برای مردم و فعالان انقلاب، این که چه کسی اولین رئیس جمهور باشد محل تامل بسیار بود.

۱۵ مرداد ۱۳۹۵