۲۴ میلیون عراقی واجد شرایط شرکت در انتخابات پارلمانی هستند

ر انتخابات پیش رو در عراق ۲۴ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند که از این تعداد ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر برای اولین بار در انتخابات می‌توانند شرکت کنند.

۲۲ دی ۱۳۹۶