انحلال پارلمان هفدهم و روند انتخابات سیاسی آتی در ایتالیا

در پی انحلال پارلمان، احزاب و نیروهای سیاسی ایتالیا نمادها و لیست های انتخاباتی خود را اعلام خواهند کرد.

۸ دی ۱۳۹۶