انتخابات نظام پزشکی ۳۰ تیر برگزار می‌شود/ این انتخابات سیاسی نیست

هاشمی: این انتخابات صنفی است و خوشبختانه تا امروز که نیمی از زمان تبلیغات گذشته است، همه گروه‌ها و افرادی که برای کاندیدا شدن مشارکت کرده‌اند نیز به این موضوع باور دارند.

۲۵ تیر ۱۳۹۶