علل اهمیت انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ در عراق

به لحاظ حزبی، در انتخابات سال ۲۰۱۴، ۲۷۷ حزب و نهاد سیاسی در قالب ۳۶ ائتلاف یا به صورت انفرادی رقابت کردند. در انتخابات سال ۲۰۱۸ هنوز شمار احزابی که به صورت انفرادی رقابت خواهند کرد، اعلام نشد اما ۱۴۳ حزب در ۲۷ ائتلاف دراین انتخابات رقابت می کنند.

۲۷ دی ۱۳۹۶