از سوی رئیس جمهوری افغانستان؛

اعلام فهرست نهایی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی

اشرف غنی، در صحبت‌هایش گفت که هر چند براساس قانون معرفی فهرست نهایی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان صلاحیت رئیس جمهوری این کشور است اما او ترجیح داد که این “وظیفه مهم” را در مشوره با عبدالله عبدالله، سرور دانش، دادگاه عالی، دادستانی کل افغانستان و کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی افغانستان انجام دهد.

۲ آذر ۱۳۹۵

مرحله‌ای تازه در اجرای تفاهم‌نامه دولت وحدت ملی افغانستان

«عبدالله عبدالله» در حالی که در جمعی از حامیان دوران انتخاباتی خود سخنرانی می‌کرد از آغاز مرحله‌ای تازه در اجرای تفاهم نامه دولت وحدت ملی افغانستان خبر داد. قرار بود بر اساس تفاهم نامه تشکیل دولت وحدت ملی، قدرت سیاسی بین هر دو تیم انتخاباتی به صورت ۵۰-۵۰ تقسیم شود، ولی حالا مقام‌های نزدیک به عبدالله می‌گویند که سهم تیم او بسیار کمتر از میزان تعیین شده است.

۲۶ مرداد ۱۳۹۵