واکنش فرمانده ارتش لیبی به برگزاری انتخابات دراین کشور

این انتخابات باید راه حلی سیاسی برای جلوگیری از خونریزی ها در بر داشته باشد و اگر اوضاع به همین صورت پیش برود، لیبی به بن بست می رسد.

۱۸ دی ۱۳۹۶