واکنش فرمانده ارتش لیبی به برگزاری انتخابات دراین کشور

این انتخابات باید راه حلی سیاسی برای جلوگیری از خونریزی ها در بر داشته باشد و اگر اوضاع به همین صورت پیش برود، لیبی به بن بست می رسد.

۱۸ دی ۱۳۹۶

نوه پادشاه لیبی خواستار تصدی ریاست دولت انتقالی این کشور شد

محمد السنوسی نوه ادریس السنوسی : بهترین راه حل برای حل سریع بحران لیبی، بازگشت به قانون اساسی ۱۹۵۱ است زیرا تنها سند حقوقی و قانونی کشور است.

۱۷ شهریور ۱۳۹۶