لولا داسیلوا محبوب ترین نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آتی برزیل

لوا داسیلو رئیس جمهوری سابق برزیل چند ماهی است با چالش مواجهه با اتهام فساد ملی و پولشویی روبرو بوده؛ اتهامی که وی معتقد است با اهداف سیاسی و با هدف ممانعت از حضورش در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری میلادی مطرح شده است.

۱۲ بهمن ۱۳۹۶