اولین سال ریاست جمهوری ترامپ در شش نمودار

دونالد ترامپ، قبل از انتخاب به عنوان رئیس جمهور آمریکا قول داده بود که چهره سیاسی آمریکا را عوض ‌کند و قدرت را “به مردم بازگرداند”. اما دوازده ماه ریاست جمهوری او چه دستاوردی داشته است؟

بی‌بی‌سی  روند پیشرفت دستور کار دونالد ترامپ و واکنش جامعه آمریکا به این کارها را ارزیابی کرده و در مقایسه با روسای جمهور پیشین آمریکا، به نتایج جالب و عجیبی دست یافته است.

۳۰ دی ۱۳۹۶