کاخ سفید اطلاعات کمیسیون تحقیق در مورد تقلب انتخاباتی را پاک می‌کند

کاخ سفید در سندی تحویل داده شده به دادگاه گفته این کمیسیون اطلاعات رای دهندگان را که مرتبط با تلاش‌هایش است، از بین خواهد برد.

۱۹ دی ۱۳۹۶