مشکلات امنیتی افغانستان مانع عمده برگزاری انتخابات است

در برخی از شهرستانها به دلیل تهدیدات امنیتی و وجود طالبان و مخالفین مسلح دولت مراکز رای‌دهی مشخص نشده است.

۱۹ دی ۱۳۹۶
از سوی رئیس جمهوری افغانستان؛

اعلام فهرست نهایی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی

اشرف غنی، در صحبت‌هایش گفت که هر چند براساس قانون معرفی فهرست نهایی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان صلاحیت رئیس جمهوری این کشور است اما او ترجیح داد که این “وظیفه مهم” را در مشوره با عبدالله عبدالله، سرور دانش، دادگاه عالی، دادستانی کل افغانستان و کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی افغانستان انجام دهد.

۲ آذر ۱۳۹۵