چند نفر از نمایندگان مجلس خبرگان با شرط «کهولت سن» در انتخابات بعدی رد صلاحیت می‌شوند؟ + جدول

۲۷ تن از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری سنی بیش از ۸۰ سال دارند.

۹ بهمن ۱۳۹۶